Vang Mỹ Optopus Chardonnay

730.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Mỹ Optopus Chardonnay
Vang Mỹ Optopus Chardonnay

730.000

Chat