Vang Herencia Carmenere 2010

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Herencia Carmenere 2010
Vang Herencia Carmenere 2010

Liên hệ

Mã: 2890476926 Danh mục: ,
Chat