Vang Đức Schmitt Sohne Icewine Eiswein 2016

1.970.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang-Duc-Schmitt-Sohne-Icewine-Eiswein-2016
Vang Đức Schmitt Sohne Icewine Eiswein 2016

1.970.000

Chat