Vang Pháp Delor Héritage 1864 Blanc

320.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Delor Héritage 1864 Blanc
Vang Pháp Delor Héritage 1864 Blanc

320.000

Chat