Vang Pháp Crozes-Hermitage Grand Classique red 2005

550.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Crozes-Hermitage Grand Classique red 2005
Vang Pháp Crozes-Hermitage Grand Classique red 2005

550.000

Chat