Vang Chile Los Boldos Tradition Cabernet Sauvignon

395.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Chile Los Boldos Tradition Cabernet Sauvignon
Vang Chile Los Boldos Tradition Cabernet Sauvignon

395.000

Chat