Vang Chile I8 Gran Reserva Carmenere

300.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Niên vụ

Dung tích

Quy cách

Vang Chile I8 Gran Reserva Carmenere
Vang Chile I8 Gran Reserva Carmenere

300.000

Chat