Vang Pháp Chateau Lafite Rothschild Pauillac 2014

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Chateau Lafite Rothschild Pauillac 2014
Vang Pháp Chateau Lafite Rothschild Pauillac 2014

Liên hệ

Chat