Vang Chateau Haut Grelot Trắng

630.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

,

Dung tích

Rượu Vang Trắng Chateau Haut Grelot
Vang Chateau Haut Grelot Trắng

630.000

Chat