Vang Canace Nero di Troia, Puglia IGT 2016

900.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Canace Nero di Troia, Puglia IGT 2016
Vang Canace Nero di Troia, Puglia IGT 2016

900.000

Mã: 6406506677 Danh mục: ,
Chat