Vang Pháp Barons de Rothschild Légende Pauillac

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Pháp Barons de Rothschild Légende Pauillac
Vang Pháp Barons de Rothschild Légende Pauillac

Liên hệ

Chat