Vang Argentina Shroeder blend

1.090.000

Xuất xứ

Giống nho

, , ,

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

https://ruoubiangoai.net/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1-Recovered-Recovered-15.jpg
Vang Argentina Shroeder blend

1.090.000

Chat