Rượu Whisky Talisker 8 năm – Special Release 2021

3.480.000

Xuất xứ

Vùng

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Rượu Whisky Talisker 8 năm – Special Release 2021
Rượu Whisky Talisker 8 năm – Special Release 2021

3.480.000

Chat