Rượu whisky talisker 1978 – 40 năm

135.000.000

Xuất xứ

Vùng

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Rượu whisky talisker 1978 – 40 năm
Rượu whisky talisker 1978 – 40 năm

135.000.000

Chat