Rượu Vang Ý Rube Montepulciano d’Abruzzo DOC

335.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Ý Rube Montepulciano d'Abruzzo DOC
Rượu Vang Ý Rube Montepulciano d’Abruzzo DOC

335.000

Chat