Rượu Vang Ý IL Gran Passo Primitivo Puglia

310.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Ý IL Gran Passo Primitivo Puglia
Rượu Vang Ý IL Gran Passo Primitivo Puglia

310.000

Chat