Rượu Vang Ý Frescobaldi Castiglioni Chianti 2020

770.000

Xuất xứ

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Ý Frescobaldi Castiglioni Chianti 2020
Rượu Vang Ý Frescobaldi Castiglioni Chianti 2020

770.000

Chat