Rượu Vang Touraine Sauvignon Blanc Vignoble Gibault

450.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

tOURAINE
Rượu Vang Touraine Sauvignon Blanc Vignoble Gibault

450.000

Chat