Rượu Vang Teso La Monja Almirez, Toro 2012

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Teso La Monja Almirez, Toro 2012
Rượu Vang Teso La Monja Almirez, Toro 2012

Liên hệ

Chat