Rượu Vang Tây Ban Nha Dominio de Punctum “Lobetia” Chardonnay

350.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

,

Dung tích

Rượu Vang Tây Ban Nha Dominio de Punctum “Lobetia” Chardonnay
Rượu Vang Tây Ban Nha Dominio de Punctum “Lobetia” Chardonnay

350.000

Chat