Rượu Vang Pháp Raymond Huet Merlot Cabernet Sauvignon

589.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Pháp Raymond Huet Merlot Cabernet Sauvignon
Rượu Vang Pháp Raymond Huet Merlot Cabernet Sauvignon

589.000

Chat