Rượu Vang Pháp Pascal Jolivet Blanc Sauvage Sancerre

2.400.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Pháp Pascal Jolivet Blanc Sauvage Sancerre
Rượu Vang Pháp Pascal Jolivet Blanc Sauvage Sancerre

2.400.000

Chat