Rượu Vang Pháp Les Pélerins de Lafon-Rochet Saint-Estèphe

1.320.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

,

Dung tích

Rượu Vang Pháp Les Pélerins de Lafon-Rochet Saint-Estèphe
Rượu Vang Pháp Les Pélerins de Lafon-Rochet Saint-Estèphe

1.320.000

Chat