Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand Orange Gold

745.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

, , ,

Dung tích

Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand Orange Gold
Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand Orange Gold

745.000

Chat