Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand Naturalys Sauvignon Blanc

505.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand Naturalys Sauvignon Blanc
Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand Naturalys Sauvignon Blanc

505.000

Chat