Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand “6eme Sens” Pays d’Oc

330.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

, ,

Dung tích

Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand “6eme Sens” Pays d’Oc
Rượu Vang Pháp Gerard Bertrand “6eme Sens” Pays d’Oc

330.000

Chat