Rượu Vang Pháp Georges Duboeuf Pays d’Oc Sauvignon Blanc

350.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Pháp Georges Duboeuf Pays d’Oc Sauvignon Blanc
Rượu Vang Pháp Georges Duboeuf Pays d’Oc Sauvignon Blanc

350.000

Chat