Rượu vang Pháp Chateau Tourens

210.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

https://ruoubiangoai.net/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1-Recovered-Recovered-12.jpg
Rượu vang Pháp Chateau Tourens

210.000

Chat