Rượu vang Pháp Chateau Paloumey

870.000

Xuất xứ

Giống nho

, ,

Loại vang

Dung tích

Nồng độ

Quy cách

https://ruoubiangoai.net/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1-Recovered-Recovered-2.jpg
Rượu vang Pháp Chateau Paloumey

870.000

Chat