Rượu Vang Pháp Bordeaux Louis Eschenauer Eleve Fut de Chene (Barriq đỏ)

329.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Pháp Bordeaux Louis Eschenauer Eleve Fut de Chene (Barriq đỏ)
Rượu Vang Pháp Bordeaux Louis Eschenauer Eleve Fut de Chene (Barriq đỏ)

329.000

Chat