Rượu vang Pháp 1982 Merlot Hộp 3 lít

340.000

Xuất xứ

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Rượu vang Pháp 1982 Merlot Hộp 3 lít
Rượu vang Pháp 1982 Merlot Hộp 3 lít

340.000

Chat