Rượu Vang Patriarche Beaujolais Villages

850.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Patriarche Beaujolais Villages
Rượu Vang Patriarche Beaujolais Villages

850.000

Chat