Rượu Vang Nổ Freixenet Prosecco 1.5L

1.230.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Nổ Freixenet Prosecco 1.5L
Rượu Vang Nổ Freixenet Prosecco 1.5L

1.230.000

Chat