Rượu Vang New Zealand Manu Marlborough Sauvignon Blanc

500.000

Vùng

Xuất xứ

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang New Zealand Manu Marlborough Sauvignon Blanc
Rượu Vang New Zealand Manu Marlborough Sauvignon Blanc

500.000

Chat