Rượu Vang New Zealand Craggy Range Te Kahu Gimblett Gravels

1.080.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

, ,

Dung tích

Rượu Vang New Zealand Craggy Range Te Kahu Gimblett Gravels
Rượu Vang New Zealand Craggy Range Te Kahu Gimblett Gravels

1.080.000

Chat