Rượu Vang Nam Phi The Winery of Good Hope Unoaked Chardonnay

427.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Nam Phi The Winery of Good Hope Unoaked Chardonnay
Rượu Vang Nam Phi The Winery of Good Hope Unoaked Chardonnay

427.000

Chat