Rượu Vang Nam Phi Radford Dale “Vinum” Chenin Blanc

725.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Nam Phi Radford Dale “Vinum” Chenin Blanc
Rượu Vang Nam Phi Radford Dale “Vinum” Chenin Blanc

725.000

Chat