Rượu Vang Nam Phi Radford Dale Gravity Helderberg Stellenbosch

1.700.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

, ,

Dung tích

Rượu Vang Nam Phi Radford Dale Gravity Helderberg Stellenbosch
Rượu Vang Nam Phi Radford Dale Gravity Helderberg Stellenbosch

1.700.000

Chat