Rượu Vang Nam Phi Klein Constantia “Metis” Constantia WO

1.150.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Nam Phi Klein Constantia “Metis” Constantia WO
Rượu Vang Nam Phi Klein Constantia “Metis” Constantia WO

1.150.000

Chat