Rượu Vang Nam Phi Bellingham Chenin Blanc

645.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Nam Phi Bellingham Chenin Blanc
Rượu Vang Nam Phi Bellingham Chenin Blanc

645.000

Chat