Rượu Vang Mỹ Woodbridge By Robert Mondavi Chardonnay

475.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Niên vụ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Mỹ Woodbridge By Robert Mondavi Chardonnay
Rượu Vang Mỹ Woodbridge By Robert Mondavi Chardonnay

475.000

Chat