Rượu Vang Mỹ Freemark Abbey Napa Valley Cabernet Sauvignon

3.800.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Mỹ Freemark Abbey Napa Valley Cabernet Sauvignon
Rượu Vang Mỹ Freemark Abbey Napa Valley Cabernet Sauvignon

3.800.000

Chat