Rượu Vang Đỏ F Gold 24 Karat Limited Edition 2020

1.680.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Đỏ F Gold 24 Karat Limited Edition 2020
Rượu Vang Đỏ F Gold 24 Karat Limited Edition 2020

1.680.000

Chat