Rượu Vang Chile Tripantu Grand Reserva

545.000

Xuất xứ

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Rượu Vang Chile Tripantu Grand Reserva
Rượu Vang Chile Tripantu Grand Reserva

545.000

Chat