Rượu Vang chile Casa Marin Cartagena Riesling

720.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

https://ruoubiangoai.net/wp-content/uploads/2022/08/rie.jpg
Rượu Vang chile Casa Marin Cartagena Riesling

720.000

Chat