Vang Chile Bandete Primitivo Salento

760.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Ý Feudoro Appassimento Bentamo
Vang Chile Bandete Primitivo Salento

760.000

Chat