Rượu Vang Black Knight Silvaner Eiswein

1.050.000

Xuất xứ

Dung tích

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Rượu Vang Black Knight Silvaner Eiswein
Rượu Vang Black Knight Silvaner Eiswein

1.050.000

Chat