Rượu Sparkling Ý Pizzolato Spumante Moscato ‘So Easy’

600.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Sparkling Ý Pizzolato Spumante Moscato ‘So Easy’
Rượu Sparkling Ý Pizzolato Spumante Moscato ‘So Easy’

600.000

Chat