Rượu Shochu Satsuma Shiro Shiranami

500.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Shochu Satsuma Shiro Shiranami 25%
Rượu Shochu Satsuma Shiro Shiranami

500.000

Chat