Rượu Shochu Oyattosa Sweet potato

1.480.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Shochu Oyattosa Sweet potato 25%
Rượu Shochu Oyattosa Sweet potato

1.480.000

Chat